Na novih objektih izvedemo celotno električno napeljavo.


Pri izvedbi nove kotlovnice pa je potrebna električna vezava ogrevalne naprave, nastavitve regulacije ogrevanja, montaža in vezava sobnih termostatov.